Aruba Mobility Controller

Mobility kontroléry Aruba vytvárajú jednotnú a ucelenú sieť, ktorá riadi pevný a bezdrôtový prístup z vnútorných, vonkajších a detašovaných pracovísk. Všetky mobility kontroléry Aruba využívajú operačný systém ArubaOSTM, či ide o rôzne sieťové zariadenia, používateľov, aplikácií alebo miesta.

Operačný systém ArubaOSTM vykonáva pre mobility kontrolery, prístupové mobility switche a prístupové body (AP) zabezpečenie a správu systému, hardwerovo založené routovanie, prepínanie, funkcie firewallu a funkcie pre šifrovanie dát.

controllerprezentacny
  • Kontrolér riadi všetky AP – automatická konfigurácia, provisioning, optimalizácia
  • Maximálna bezpečnosť – centralizovaná autentifikácia, centralizované šifrovanie, AP neobsahuje žiadne citlivé certifikáty alebo informácie, sleduje a koreluje všetky hrozby, integrovaný firewall
  • Najlepší QoS v rámci konkurencie
  • Široké možnosti internetworkingu
  • Riadenie z jedného miesta
  • Vhodné pre: stredné a veľké firmy, hotely, veľké inštitúcie a vzdialené lokality.