Kontakty

 

 

Centrála:

Bratislava/Mlynské Nivy 54, 821 05

Tel.: +421 2 555 678 02

mail: servis@archa.sk
Servisné strediská:

Bratislava/ Tel.:+421903724310

Bratislava/ Tel.: +421901724309

Poprad/ Tel.: +421 903 724 317

Žilina/ Tel.: +421 903 724 304

mail: servis@archa.sk

 

 

 

Dodacia adresa:

ARCHA Voice system solutions spol. s r.o.

Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava

IČO: 45587817

DIČ: 2023045838

IČ DPH: SK2023045838

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 17928/B.

 

 

 

Bankové spojenie:

ČSOB

IBAN SK71 7500 0000 0040 1752 6920