AASTRA 6730a

Aastra-6730a_new2
 • 3 riadkový LCD displej, CLIP
 • 8 programovateľných tlačidiel s LED
 • 4 navigačné tlačidla
 • tlačidlá Mute, Hold, Redial, hlasová pošta
 • LED signalizácia prichádzajúcich a zmeškaných hovorov
 • 8 vyzváňajúcich melódií
 • nastavenie hlasitosti
 • zoznam odchádzajúcich hovorov ( 50 záznamov)
 • zoznam prichádzajúcich hovorov (50 záznamov)
 • možnosť montáže na sten
 • napájanie cez linku bez potreby batérií a napájača