wifi pre rodinne domy web

WiFi riešenia pre rodinné domy

 • Celoplošné pokrytie WiFi signálom
 • Nastavenie viacerých WiFi sietí
 • Rodičovská kontrola
 • Ovládanie WiFi siete na diaľku

optimalizacia-ikona

Optimalizácia a zrýchlenie prenosu dát

 • Zvýšenie výkonu aplikácií
 • Zefektívnenie WAN komunikácie
 • Zníženie IT nákladov
 • Inovatívne riešenie

wifi-ikona

Podnikové WiFi riešenia

 • Optimalizované pre mobilitu používateľov
 • Vysoko zabezpečená sieť
 • Jednoduchá inštalácia do existujúcich sieti
 • Centralizovaná správa

telekom-ikona

Telekomunikačná technika

 • Digitálne pobočkové ústredne
 • IP telefónia
 • DECT riešenia
 • Telefónne prístroje a náhlavné súpravy

konferencie-ikona

Audio a Video konferencie

 • Videokonferenčná technika
 • Návrh a realizácia miestností
 • Cloudové riešenia
 • Zníženie cestovných nákladov a úspora času

D

Montáž, inštalácia a údržba

Vyškolení technici zabezpečia kompletné zapojenie zariadení priamo v priestoroch Vašej spoločnosti a postarajú sa o pravidelnú údržbu a servis

Poradenstvo v oblasti LAN, WAN, VPN

Realizujeme certifikáciu a audit štruktúrovaných kabeláží, optimalizáciu prenosov dát vo WAN a LAN sieťach

Návrh a realizácia DECT a WiFi pokrytia

Navrhneme Vám komplexné riešenie bezdrôtového pokrytia Vašich priestorov a zlúčenie všetkých zariadení do jednotnej siete

VoIP hlasové služby

Ušetríme Vám mesačné náklady na telefonovanie a zabezpečíme bezplatné hovory medzi firemnými pobočkami

Produkty a riešenia:

Navštívte náš E-SHOP.

Vybrané produkty:

Aastra-logo
auerswald-logo
jabra_logo_yellow
riverbed logo
Polycom_FullColor_Logo
well-1585-424-300dpi
YEALINK logo
MitelLogoTag4c
hpe_aruba_r_pos_rgb