MAXCOM KXT709

MaxCom_new
  • Vhodný pre sklady, výrobné haly
  • CLIP – identifikačné čísla prichádzajúcich hovorov (DTMF/FSK)
  • Modro podsvietený displej
  • 3 pamäťové tlačidla, Hands free
  • Zoznam odchádzajúcich hovorov (20 záznamov)
  • Tónová a pulzová voľba
  • Prepínač zvonenia HI/LO, prepínač hlasitosti slúchadla HI/LO
  • Vypnutie mikrofónu (MUTE), Redial
  • Hlasitý mikrofón
  • 16 vyzváňajúcich melódií