MAXCOM KXT650

KXT650_2
  • vhodný pre sklady, výrobné haly
  • LED signalizácia prichádzajúcich hovorov
  • Možnosť montáže na stenu
  • Tónová alebo pulzová voľba
  • Nastavenie vyzváňania
  • Tlačidlo Pauza
  • Tlačidlo Mute (zamedzenie mikrofónu
  • Tlačidlo Redial (opakovanie voľby)