wifi pre rodinne domy web

WiFi riešenia pre rodinné domy

 • Celoplošné pokrytie WiFi signálom
 • Nastavenie viacerých WiFi sietí
 • Rodičovská kontrola
 • Ovládanie WiFi siete na diaľku

wan-optimization-icon

Optimalizácia a zrýchlenie prenosu dát

 • Zvýšenie výkonu aplikácií
 • Zefektívnenie WAN komunikácie
 • Zníženie IT nákladov
 • Inovatívne riešenie

fangan

Podnikové WiFi riešenia

 • Optimalizované pre mobilitu používateľov
 • Vysoko zabezpečená sieť
 • Jednoduchá inštalácia do existujúcich sieti
 • Centralizovaná správa

pbx

Telekomunikačná technika

 • Digitálne pobočkové ústredne
 • IP telefónia
 • DECT riešenia
 • Telefónne prístroje a náhlavné súpravy

TangerineVideo

Audio a Video konferencie

 • Videokonferenčná technika
 • Návrh a realizácia miestností
 • Cloudové riešenia
 • Zníženie cestovných nákladov a úspora času

V Archa Telecom si uvedomujeme, že náš zákazník je náš pán.

MONTÁŽ, INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA

Vyškolení technici zabezpečia kompletné zapojenie zariadení priamo v priestoroch Vašej spoločnosti a postarajú sa o pravidelnú údržbu a servis

PORADENSTVO V OBLASTI LAN, WAN, VPN

Realizujeme certifikáciu a audit štruktúrovaných kabeláží, optimalizáciu prenosov dát vo WAN a LAN sieťach

NÁVRH A REALIZÁCIA DECT A WIFI POKRYTIA

Navrhneme Vám komplexné riešenie bezdrôtového pokrytia Vašich priestorov a zlúčenie všetkých zariadení do jednotnej siete

VOIP HLASOVÉ SLUŽBY

Ušetríme Vám mesačné náklady na telefonovanie a zabezpečíme bezplatné hovory medzi firemnými pobočkami

Novinky

Sme dlhoročným zákazníkom spoločnosti ARCHA TELECOM spol. s r.o. S jej prácou a poskytnutými službami sme boli vždy veľmi spokojní.


- ING. JOZEF CEROVSKÝ - EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Aastra-logo
auerswald-logo
jabra_logo_yellow
riverbed logo
Polycom_FullColor_Logo
well-1585-424-300dpi
YEALINK logo
MitelLogoTag4c
hpe_aruba_r_pos_rgb